Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie Irena Anna Mazur

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Parysowie

Irena Anna Mazur

 

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie Agata Żurawek Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie Małgorzata Borkowska-Całka

Wicedyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie

Agata Żurawek

Wicedyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie Małgorzata Borkowska-Całka

 

Grono Pedagogiczne

 

l.p

Imię i nazwisko

Funkcja/nauczany przedmiot

1

Renata Kotowska      

pedagog

2

Anna Gdyra      

logopeda

3

Angelika Piskorz

logopeda

4

Maria Pietrzak

kierownik świetlicy 

5

Małgorzata Osiak

wychowawca w świetlicy szkolnej

6

Jolanta Zajma

wychowanie przedszkolne

7

Agnieszka Getler

wychowanie przedszkolne

8

Katarzyna Kowalska

wychowanie przedszkolne

9

Ewelina Szydłowska

wychowanie przedszkolne

10

Agnieszka Frelek

wychowanie przedszkolne

11

Agnieszka Bątruk

wychowanie przedszkolne

12

Katarzyna Woźniak

wychowanie przedszkolne

13

Barbara Nowak

edukacja wczesnoszkolna

14

Anna Nowek

edukacja wczesnoszkolna

15

Małgorzata Świesiulska

edukacja wczesnoszkolna

16

Wiesława Dziubak

edukacja wczesnoszkolna

17

Danuta Kurowska

edukacja wczesnoszkolna

18

Zofia Tracz

edukacja wczesnoszkolna

19

Emilia Kopik

edukacja wczesnoszkolna

20

Andrzej Stępień

wychowanie fizyczne

21

Joanna Sobkowicz

wychowanie fizyczne

22

Witold Wawer

wychowanie fizyczne, muzyka

23

Małgorzata Mikulska-Kurek

religia

24

Ks. Grzegorz Bochiński

religia

25

Ks. Piotr Łyczewski

religia

26

Kamila Bereda-Pawłowska

język angielski

27

Agnieszka Kowalska

język angielski

28

Izabela Piłka

język angielski

29

Karolina Warzyńska

język angielski

30

Marta Mikulska

język rosyjski, doradztwo zawodowe

31

Barbara Jagła

język polski

32

Justyna Płatek

język polski

33

Aneta Rendaszka

język polski, historia

34

Iwona Skłodowska

język polski, nauczyciel bibliotekarz

35

Agnieszka Witak

historia, wiedza o społeczeństwie

36

Magdalena Mikulska

biologia, matematyka

37

Barbara Mętrak

geografia, matematyka

38

Teresa Bieniek

przyroda,biologia

39

Grażyna Robakowska

matematyka

40

Ewa Szwed

matematyka, fizyka, chemia

41

Andrzej Piłka

matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa

42

Piotr Przybysz

technika, informatyka

43

Ireneusz Śledź

plastyka, informatyka

44

Patrycja Mróz

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne